Binnen elke organisatie is er een schat aan data aanwezig. Veel bedrijven weten echter niet hoe ze alle data kunnen verzamelen en hoe ze deze goed kunnen interpreteren en inzetten voor hun bedrijf.  BureauPartners geeft trainingen op dit gebied en helpt u om deze data te vinden, te organiseren en vervolgens in te zetten om uw bedrijf een voorsprong te geven op de concurrentie.

Data discovery

Data discovery wil eigenlijk niets anders zeggen dan het naar bovenhalen van al uw data. Veel data zijn vaak verborgen en blijven dus uit uw zicht. Door al deze data naar boven te halen en te analyseren, neemt u al een eerste stap in het neerzetten van uw (digitale en online) strategie.

Op de hoogte blijven?

Laat uw e-mailadres achter

Big data analyses

Het begrip ‘big data’ is tegenwoordig bij de meeste mensen bekend, maar wat betekent het nou precies? Veel bedrijven werken met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere systemen onderhouden te worden. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel, doordat veel consumentendata worden opgeslagen en er steeds meer apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen (The internet of things).

 

Het analyseren van deze data speelt een steeds grotere rol, daar deze data een schat aan informatie bevatten voor (online)marketingdoeleinden. BureauPartners geeft u uitleg over het verzamelen en het gebruik van de data en een inzicht in de manieren waarop u deze data kunt analyseren en valideren.

Legal compliance & security

Sinds 1 januari 2016 dient u de Wet meldplicht datalekken na te leven, maar voor velen is nog onbekend wat deze meldplicht precies inhoudt. Wanneer u het slachtoffer wordt van een cybercrime dient u direct een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; doet u dit niet dan riskeert u een boete.

Als je gegevens wilt gaan verwerken op persoonsniveau heb je te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast dient u zich te houden aan de ‘cookiewet’ die geldt voor het verzamelen van gegevens over verschillende diensten. Dit betekent dat je voor cookies die je alleen op je eigen platform gebruikt, nooit toestemming hoeft te vragen. BureauPartners vertelt u graag alle ins and outs van beide wetgevingen.